Artiklar

Galleri Stadsbacken

Galleri Stadsbacken

Det finns något på samma gång skrämmande och trösterikt i Susanne Nygårds bildvärld..... 

 

 

Galleri Stadsbacken i Sundsvall 2010

Det finns något på samma gång skrämmande och trösterikt i Susanne Nygårds bildvärld. Hennes målningar bär på lager av minnen och symboler som via kontrastverkan och perspektivförskjutningar, tjocka lager intill flortunna, bryter upp medvetandeströmmen och krokar tag i minnesfragment. Hennes bilder bedriver mindre någon form av systematisk undersökning av minnets funktion, än ett ögonblickligt gestaltande av det föregivna; minnets överkorsade vara; den igenomstungna hågkomstens önskningar, begär, drömlika associationer.

Här - Minnesbilder. Hågkomst. Fragment. Små utsnitt i skarp belysning, tidslager sammanfogade i en sekvens.

Där - kan vi mäta det blinda husets vinklar, mot sin egen rätlinjighet och mot avståndet till något länge sedan lämnat.

Här - en kyrkogård fylld med heliumballonger minns ett barn som dog.

Det trösterika är i all dess nakna gestaltning; inga omskrivningar, inga poser, färg, struktur, yta; berättelse. Det skrämmande bor snarast i ytornas friktion mot varandra, hur en kvadratisk struktur intill det oformliga öppnar sprickor mot något okänt, en påminnelse om tillvarons motsats, och hur tätt det famnar oss.

Magnus Östnäs

Galleri Stadsbacken

 

Galleri Stadsbacken

 

Galleri Stadsbacken

 

Du är här: Home